ES Projektai

EU funded

UAB „Litpersona“ naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra

UAB „Litpersona“ įgyvendina projektą, kurio tikslas – bendrovės konkurencingumo didinimas. Pagrindinis projekto uždavinys – naujų užsienio eksporto rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra. Projekto metu planuojama dalyvauti užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, kuriose bus pristatoma įmonė ir paslaugos, aktyviai ieškoma užsienio partnerių ir potencialių klientų. Projektas yra aktualus, kadangi aktyvus pasirengimas eksporto plėtrai yra strategiškai svarbus įmonės konkurencingumo didinimui.

Projekto pradžia – 2019 m. liepa, planuojama pabaiga – 2021 m. birželis.

Projektas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0159 „UAB „Litpersona“ naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra“ dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui skirtas 45 tūkst. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto „UAB „Litpersona LT“ e. komercijos modelio diegimas“ įgyvendinimas

UAB „Litpersona LT“ įgyvendina projektą „UAB „Litpersona LT“ e. komercijos modelio diegimas“, kurio metu planuoja įdiegti e. savitarnos sistemą, skirtą įsigyti įmonės teikiamas paslaugas.
Sėkmingai įgyvendinus projektą, klientai galės užsisakyti įmonės teikiamas paslaugas internetu, taip sumažinant COVID-19 pasekmes įmonės veiklai.
Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto pavadinimas – „UAB „Litpersona LT“ e. komercijos modelio diegimas“

Projekto vykdytojas – UAB „Litpersona LT“
Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 59.560,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 44.670,00 Eur


Projekto vykdymo pradžia – 2021-08-09
Projekto vykdymo pabaiga – 2023-02-25